รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
( เปิดรับสมัคร 25 สิงหาคม - 15 กันยายน 2560 )

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
( เปิดรับสมัคร 18 เมษายน - 25 เมษายน 2560 )

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
( เปิดรับสมัคร 28 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2559 ) 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น